Dzienniczek św. Faustyny

Tym, którzy przeszli przez doświadczenie II wojny światowej, słowa zapisane w „Dzienniczku” św. Faustyny jawią się jako szczególna Ewangelia miłosierdzia Bożego napisana w perspektywie XX wieku.

Jan Paweł II

Pełny tekst "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny